انواع جامبو بگ و بگ پالت

بیگ بگ

بیگ بگ ها  بهترین و ارزان‌ترین روش در حمل و نگهداری محصولات ریز و خشک می‌باشد. این کیسه‌ها از پارچه های پلی پرو پلین و گرد بافت تولید شده و به دو صورت لمینت دار و بدون لمینیت و باتوجه به ضریب ایمنی عرضه می شود، بیگ بگ ها در جهت حمل و انبار داری ساختمانی، کود شیمیایی، سیمان، مواد غذایی و مواد شیمیایی و قیر استفاده می‌شود.

تولید کیسه‌ از مواد گرانولی پلی پروپلین  می‌باشد، ابتدا مواد گرانول گرانول توسط دستگاه اکسترودر به نخ در ضخامت های 3و2.7 و2.5 تبدیل می‌گردد و توسط دستگاه های بافنده به پارچه تبدیل می‌گردد و پارچه به اندازه دلخواه برش خورده و توسط چرخ‌ها ی دوزنده به کیسه تبدیل می‌گردد.